Služby :

 – maľovanie/striekanie vodorovného dopravného značenia pre detské dopravné ihriská,cyklochodníky,čerpacie stanice,súkromné dvory,haly,priemyselné areály, parkoviská a podobne 

– odstránenie starého vodorovného značenia frézovanim

– zvislé dopravné značenie – montáž dopravného značenia, osádzanie stĺpikov, rôznych dopravných zariadení, dodanie dopravného značenia podľa potrieb zákazníka

-striekanie striech, fasád, oplotení, rôznych stavieb, garáži a podobne

-konzultácia pred realizáciou projektu, vypracovanie najvhodnejšej alternatívy pre konkrétnu zákazku

 

Pri svojej práci používame vysokotlakový striekací stroj ktorý funguje na princípe airless. 

Na striekanie je možné použiť väčšinu bežne dostupných farieb na našom trhu, ktoré vyberáme po dohode na základe požiadaviek zákazníka , respektíve na základe podkladu na ktorý sa nástrek bude vykonávať.