Kontakt

Selep, s.r.o

Beniakovce 2

04442 Beniakovce

Web: www.selep.sk

Email: info@selep.sk

Slavomír Lešo: 0910182140

Viliam Sepeši: 0948404158

 

Ičo: 52 246 540

Dič: 2120955254

Ič DPH: SK2120955254

 

Bankové spojenie : Československá obchodná banka a.s.

IBAN: SK4775000000004026810640

SWIFT: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 45772/V